Project

SafeVRU: Safe interaction of automated vehicles with vulnerable road users

Dat er nog maar weinig bekend is over de interactie tussen geautomatiseerde voertuigen en kwetsbare verkeersdeelnemers liet eerder SWOV-onderzoek al zien. Wat verwachten fietsers en voetgangers van automatisch rijdende auto’s? Hier doet SWOV sinds 2016 onderzoek naar.

Zijn automatisch rijdende auto’s in staat op tijd fietsers en voetgangers te herkennen? Met name deze vraag staat centraal in het SafeVRU project, dat recentelijk van start is gegaan. In het SafeVRU project werken onderzoeksorganisaties als TU Delft, TNO en SWOV samen met marktpartijen (NXP en 2Getthere) en overheidspartijen (RDW en provincie Gelderland) om kennis te ontwikkelen en vervolgens toe te passen in real life situaties.

SWOV zal op verschillende fronten bijdragen aan dit project:

  • Expertise leveren op het gebied van verkeersveiligheid, en het gedrag van fietsers en voetgangers;
  • kennis leveren uit naturalistic driving onderzoek;
  • adviseren over de te kiezen onderzoeksopzet.

SafeVRU heeft de potentie om de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers te verbeteren. Het project moet nieuwe inzichten in het menselijk gedrag opleveren en kennis over de interactie tussen voertuigen en de kwetsbare verkeersdeelnemers.

Het project wordt gefinancieerd door NWO en TUDelft is coördinator van het project.

Print this page

Status

Lopend
Begindatum: 01 jul 2016
Einddatum: 01 jul 2020