Project

SafetyCube

Hoe komt het dat ongevallen gebeuren en welke maatregelen kunnen we het beste nemen? Met deze vragen worstelt vrijwel ieder land, wereldwijd.

In Europees verband is SWOV actief in het project SafetyCube. Binnen dit EU-project wordt een Decision Support System (DSS) ontwikkeld dat inzicht geeft in de oorzaken van verkeersongevallen en stakeholders ondersteunt bij het identificeren van de meest kosteneffectieve maatregelen voor de belangrijkste verkeersveiligheidsproblemen.

Aanpak en onderzoek

Er wordt gekeken naar risicofactoren en maatregelen op het gebied van gedrag, infrastructuur en voertuigen. SWOV is betrokken bij de ontwikkeling van onderzoeksmethode en bij analyses op het gebied van gedrag en infrastructuur.

Daarnaast besteedt het project nadrukkelijk aandacht aan de problematiek rond ernstig verkeersgewonden en de maatschappelijke impact van deze verwondingen. SWOV is intensief betrokken bij dit onderdeel en leidt het werkpakket dat hierover gaat.

Ontwikkeling Decision Support System

SWOV zal ook betrokken zijn bij de ontwikkeling van het uiteindelijke Decision Support System en de verspreiding van onderzoeksresultaten via bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Aan het project nemen 17 partners uit 12 Europese landen deel.

Dit project is gefinancierd uit het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder grant agreement No 633485.

Print this page

Project nr.

U15.02

Status

Lopend
Begindatum: 01 mei 2015
Einddatum: 30 apr 2018