Project

SaferAfrica

Het doel van SaferAfrica is om gunstige voorwaarden en kansen te creëren voor de effectieve implementatie van acties voor verkeersveiligheid en verkeersmanagement in Afrikaanse landen door het opzetten van een platform voor de dialoog tussen Afrika en Europa.

Een extra doelstelling is bewustzijn creëren bij Afrikaanse belanghebbenden en eindgebruikers op het gebied van verkeersveiligheid door middel van een African Road Safety Observatory.

Via het Dialoogplatform worden beleidsaanbevelingen gedaan ter ondersteuning van de implementatie van het actieplan voor de verkeersveiligheid op de weg in Afrika. Ook worden specifieke verkeersveiligheidsinitiatieven ontplooit. Het platform zal ook worden gebruikt als een netwerk kader voor het activeren van 'Twinning Programs' op specifieke gebieden.

Alle projectactiviteiten zijn gericht op de 'Safe System' benadering en in vier pijlers gegroepeerd:

Print this page

Project nr.

U16.02

Status

Lopend
Begindatum: 01 okt 2016
Einddatum: 01 sep 2019