Project

Overgang van de speed-pedelec naar de categorie bromfiets

Per 1 januari 2017 is de speed-pedelec wettelijk niet langer een (snor)fiets, maar valt binnen de categorie bromfietsen en geldt voor berijders van speed pedelecs ook de helmplicht en de verplichting gebruik te maken van het gecombineerde fiets/bromfietspad of van de rijbaan. De speed-pedelec mag dus niet meer op het fietspad rijden. Het is onzeker hoe de berijders van een speed-pedelec en de andere weggebruikers op deze verandering zullen reageren.

Onderzoeksvragen

  1.          Kiest de berijder van de speed pedelec nu voor de rijbaan of  het fietspad?
  2.          Met welke snelheid rijden ze op deze locaties?
  3.          Wat kunnen we zeggen over de veiligheid?
  4.          Hoe reageren andere weggebruikers op speed pedelec-rijders (irritatie, verrassing, schrikken)?
  5.          Wat is het effect van speed pedelecs op de doorstroming van het overige verkeer op de rijbaan?
Print this page

Project nr.

S17.21

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017