Project

Nieuwe stedelijke mobiliteit: toekomstvisie

Ambities ten aanzien van bereikbaarheid, milieu, gezondheid en leefbaarheid doen het stadsverkeer veranderen. De veranderingen zijn merkbaar in de samenstelling van het verkeer, zoals meer tweewielers en minder autoverkeer, en in de kenmerken van voertuigen, bijvoorbeeld stillere voertuigen en snellere tweewielers. Wat zullen deze ontwikkelingen concreet betekenen voor de verkeersveiligheid?

Voor het ontwikkelen van een toekomstvisie op de veilige gezonde stad zijn drie stappen nodig. Ten eerste moeten de feiten bekend zijn: hoe is de situatie nu? Ten tweede moet duidelijk zijn hoe de situatie zich naar verwachting zal ontwikkelen. En ten slotte moet de gewenste eindsituatie duidelijk zijn: wat willen we anders, hoe zien we het ideale toekomstbeeld? Dit is de uiteindelijke visie: een kleurrijk wensbeeld, bedoeld om te enthousiasmeren en te verbinden, als een gemeenschappelijke stip aan de horizon.

Onderzoeksvragen

  1. Welke ontwikkelingen zijn er de komende tijd te verwachten op het gebied van vraag en aanbod van stedelijke mobiliteit?
  2. Wat zijn daarvan mogelijke consequenties voor de verkeersveiligheid?
  3. Hoe ziet de ideale veilige, gezonde stad eruit?
  4. Hoe kan verkeersveiligheid van de verschillende typen verkeersdeelnemers (leeftijd, vervoerswijzen, ritmotieven, …..) zo goed mogelijk geïntegreerd/meegenomen worden in mobiliteits-, gezondheids- en milieubeleid?

Activiteiten in 2015

In 2015 is een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste spelers, zijn hun activiteiten en geschriften geanalyseerd en heeft SWOV haar ideeën in grote lijnen uitgezet Daarnaast is een workshop met de belangrijkste spelers georganiseerd om SWOV’s ideeën te toetsen en nieuwe inzichten te verkrijgen.

Print this page

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2015
Einddatum: 31 dec 2015