Project

Nieuwe stedelijke mobiliteit: gebruik van het fietspad

Ambities ten aanzien van bereikbaarheid, milieu, gezondheid en leefbaarheid doen het stadsverkeer veranderen. De veranderingen zijn merkbaar in de samenstelling van het verkeer, zoals meer tweewielers en minder autoverkeer, en in de kenmerken van voertuigen, bijvoorbeeld stillere voertuigen en snellere tweewielers. Wat zullen deze ontwikkelingen concreet betekenen voor de verkeersveiligheid? Hoe kunnen we, binnen allerlei randvoorwaarden, positieve gevolgen uitbuiten en negatieve gevolgen indammen?


Dit project heeft als doel in kaart te brengen wat het streven naar en het bereiken van duurzame en gezonde bereikbaarheid in de stad betekent voor de verkeersveiligheid. Daarbij is specifiek gekozen voor het fietspad waar het steeds drukker en de gebruikers meer divers lijken te worden.


Onderzoeksvragen


  1. Welke voertuigen maken in welk aandeel gebruik van het fietspad (elektrische fietsen, snorfietsen, racefietsen, bakfietsen, scootmobielen, etc.)?
  2. Wat zijn hun fysieke basiskenmerken (breedte, gewicht, remvermogen, stabiliteit, maximale snelheid)?
  3. Hoe gedragen de bestuurders zich in de praktijk (snelheid, vetergang, positiekeuze, ‘spookfietsen’)?
  4. Wat betekent dat voor de veiligheid (interacties, conflicten)? 

Activiteiten in 2015


In dit onderzoek is gebruik gemaakt van bestaande data en zijn in 2015 nieuwe data verzameld. De nieuwe data zijn verzameld met behulp van camera’s op vier locaties in Amsterdam en vier locaties in Den Haag. Het onderzoek toonde onder meer aan dat het overgrote deel van de fietspadgebruikers nog steeds gewone fietsen zijn. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het SWOV-rapport Stedelijke mobiliteit op het fietspad; Observaties van aantallen, kenmerken, gedrag en conflicten van fietspadgebruikers.


 

Print this page

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2015
Einddatum: 31 dec 2015