Project

Nieuwe stedelijke mobiliteit: dieptestudie naar ongevallen met snorfietsen binnen de bebouwde kom

Deze studie is in 2014 gestart en loopt parallel aan het diepteonderzoek naar ongevallen met scoot- en brommobielen (Project S15.05).

Print this page

Project nr.

S15.09-c

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2015
Einddatum: 31 dec 2015