Project

Naleving van richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp

Een specifiek seniorenproof wegontwerp haakt in op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Met een groeiend aantal ouderen in het verkeer is het belangrijk dat de infrastructuur ook veilig wordt ingericht voor deze groep. Naleving van de CROW-richtlijnen op dit gebied is dan ook belangrijk voor ouderen. 

Onderzoeksvragen

  1. In welke mate wijkt gemeentelijke infrastructuur af van de CROW-richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp?
  2. Waarom wijken gemeenten af van de CROW-richtlijnen?

Achtergrond

Het onderzoek moet leiden tot inzicht in de mate waarin de infrastructuur is ingericht volgens de (seniorenproof) ontwerprichtlijnen, bij welk soort wegen en situaties er problemen optreden, en in welke mate wegbeheerders en ontwerpers hier specifiek aandacht aan geven in beleid en het ontwerp en onderhoud van wegen. Daarnaast leidt het onderzoek tot een beter inzicht in factoren die naleving van ontwerprichtlijnen beïnvloeden en biedt het aanbevelingen en handvatten om de naleving van de richtlijnen verder te verbeteren.

Print this page

Project nr.

S16.07-c

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016