Project

Monitoring en signalering

Binnen dit doorlopende project worden verkeersveiligheidsontwikkelingen gevolgd, voorspeld en geanalyseerd met als doel input te leveren voor het verkeersveiligheidsbeleid. In 2017 wordt weer de Monitor Verkeersveiligheid opgesteld en wordt vervolgonderzoek gedaan naar letsels en letsellast van ernstig verkeersgewonden.

Ook blijft SWOV actief binnen het Europese project SafetyCube waarin een Decision Support System (DSS) wordt ontwikkeld. Dit DSS kan ook door Nederlandse beleidsmakers worden gebruikt als ondersteuning bij bijvoorbeeld de selectie van maatregelen.

Print this page

Project nr.

S17.02

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017