Project

Mentale taakbelasting

Onderzoeksvragen

  1. In hoeverre reguleert de bestuurder zijn taakbelasting?
  2. Hoe reguleert de bestuurder zijn taakbelasting?
  3. Welke eigenschappen moeten systemen in het voertuig hebben zodat de taakbelasting niet te hoog en ook niet te laag wordt?

Achtergrond

Bij hogere niveaus van automatisering verandert de taakbelasting en de situatiebewustheid. Beide hebben een directe relatie met de veiligheid van het rijgedrag: een te hoge of te lage taakbelasting leidt tot lagere prestaties en een groter ongevalsrisico. Deze studie, onderdeel van een promotieonderzoek, onderzoekt of en hoe de taakbelasting door de bestuurder wordt gereguleerd en of en hoe dit bij de introductie van nieuwe systemen gereguleerd zou kunnen worden zodat de taakbelasting niet te hoog en ook niet te laag wordt.

De studie maakt gebruik van Naturalistic Driving data – observaties van dagelijkse ritten van diverse bestuurders. Met behulp van deze data wordt onderzocht of en hoe bestuurders hun taakbelasting reguleren door bijvoorbeeld neventaken te initiëren of te onderbreken.

Print this page

Project nr.

S17.04-a

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017