Project

MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic)

Het project MeBeSafe (Measures for Behaving Safely in Traffic) is begonnen op 1 mei 2017. Het project loopt 3,5 jaar en is gefinancierd door de Europese Commissie. Het doel is om met behulp van sensor-based feedback als 'nudgen' en 'coachen' nieuwe maatregelen te ontwikkelen om bestuurders en fietsers te sturen op veiliger gedrag. Het is de bedoeling om deze maatregelen toe te passen in de praktijk om de effecten te kunnen evalueren. 'Nudging' stimuleert weggebruikers 'onbewust' om een ​​gewenste keuze te maken. Dergelijke maatregelen zijn minder invasief, ze geven weggebruikers keuzes en kunnen eerder in de keten van gebeurtenissen worden geleverd die leiden tot kritieke situaties.

MeBeSafe zal deze maatregelen toepassen via veiligheidssystemen in de auto en via de weginfrastructuur. Coaching feedback maakt gebruik van de bewuste weg naar gedragsverandering door het stimuleren van weggebruikers om op hun gedrag te reflecteren en daarbij gebruik te maken van informatie over hun werkelijke rijstijlen, verkregen uit In-Vehicle Monitoring-Systems (IVMS).

SWOV is een van de 15 partners in dit onderzoek. Overige partners zijn onder andere:

  • auto OEM's en leveranciers;
  • wegeninfrastructuur;
  • autovlootbezitters;
  • instituten betrokken bij verkeersgegevensanalyses;
  • toonaangevende organisaties in het onderzoek en modelleren van verkeersveiligheid.
Print this page

Project nr.

U17.01

Status

Lopend
Begindatum: 01 mei 2017
Einddatum: 01 jul 2020