Project

Letsels en letsellast

In 2014 heeft SWOV in haar balans ‘Lasten van verkeersletsel ontleed’ aandacht besteed aan de letsels en letselgevolgen van ernstig verkeersgewonden. Dit onderzoek heeft een aantal interessante aanknopingspunten opgeleverd voor vervolgonderzoek, waar in 2016 een start mee gemaakt is. Zo heeft afstemming plaatsgevonden over de methode om letsellast te berekenen met de Erasmus Universiteit Rotterdam, VeiligheidNL en het RIVM, en is uitgebreider gekeken naar de beperkingen van de methode om de letsellast te berekenen. In 2017 vindt verder vervolgonderzoek plaats naar het aandeel slachtoffers met blijvend letsel.  

Daarnaast is zowel in 2015 als in 2016 aandacht besteed aan doorwerking van het onderzoek. Dit heeft onder andere geleid tot presentaties en tot wetenschappelijke papers.

Print this page

Project nr.

S17.02-b

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017