Project

Kruispuntobservaties Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft SWOV in 2015 camera-observaties uitgevoerd om gedragingen van fietsers op kruispunten in kaart te brengen. SWOV heeft deze observaties bestudeerd en dit heeft geresulteerd in rechte tellingen die aan de gemeente Amsterdam zijn opgeleverd.

Print this page