Project

Kosten en baten van retrofit contourmarkering

In opdracht van 3M deed SWOV in 2014 onderzoek naar de kosten en baten van het retrofit invoeren van contourmarkering op vrachtauto’s in Nederland. Baten zijn er in de vorm van bespaarde slachtoffers en bespaarde ongevalskosten. Er is gekeken naar de kosteneffectiviteit voor transportbedrijven en voor de maatschappij als geheel. Ook voor het retrofit invoeren van contourmarkering in de Europese Unie is een globale schatting gedaan van kosten en baten.


De resultaten van het onderzoek zijn begin 2015 gepubliceerd in SWOV-rapport R-2015-02 Invoering van contourmarkering voor het bestaande vrachtwagenpark

Print this page

Project nr.

C11.25

Status

Afgerond