Project

Interpolis SlimOpWeg Experiment: de AutoModus-app

Afleiding door mobiel telefoongebruik vormt een groot verkeersveiligheidsprobleem en daarom heeft Interpolis in het kader van het SlimOpWeg-programma een app voor de smartphone laten ontwikkelen. Het doel van deze ‘AutoModus-app’ is om jongeren te helpen hun smartphonegebruik in de auto te verminderen.

Interpolis heeft SWOV gevraagd de effectiviteit van twee versies van de app te onderzoeken:

  1. een versie waarin men complimenten krijgt door de smartphone niet te gebruiken tijdens het autorijden;
  2. een versie waarin men naast complimenten ook punten krijgt om te sparen voor cadeaus.

Het SWOV-onderzoek toonde aan dat gebruik van beide versies van de AutoModus-app leiden tot een kleine, maar statistisch significante daling van het zelfgerapporteerde smartphonegebruik onder jonge automobilisten.

Print this page

Project nr.

E15.46

Status

Afgerond