Project

Interpolis Auto Experiment

In 2015 heeft SWOV in opdracht van verzekeraar Achmea een voortgezette rijopleiding voor beginnende automobilisten en twee virtuele varianten daarvan geëvalueerd in het Interpolis Auto Experiment. Doel was om te bekijken of de trainingen effect hadden op onder meer risicoperceptie en zelfgerapporteerd gedrag. SWOV heeft de resultaten in september 2015 gepubliceerd in een uitgebreide samenvatting.

Print this page