Project

Gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets

Deze studie onderzoekt welke trainingsmethoden geschikt zouden zijn voor een gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets. Hierbij worden prototypische scenario’s gebruikt die gebaseerd zijn op (diepte-)analyses van ongevalsdata. De uitkomsten kunnen vervolgens worden gebruikt voor het ontwerpen van een valide en betrouwbaar trainingsprogramma dat kan worden gebruikt door organisaties die trainingsprogramma’s bieden voor fietsers op elektrische fietsen.

Onderzoeksvraag

  1. Welke trainingsmethoden zouden geschikt zijn voor een gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets?

Achtergrond

Jaarlijks worden ongeveer 75.000 fietsers in Nederland op de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis behandeld na een ongeval. Fietsers op elektrische fietsen lopen meer risico op een ongeval waarna een eerstehulpbehandeling nodig is dan fietsers op een conventionele fiets. Een recente dieptestudie naar ongevallen toonde aan dat cognitieve factoren zoals onvoldoende visuele aandacht een rol spelen bij het ongevalsrisico van fietsers. Trainingsprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van de gevaarherkenning door fietsers zouden een geschikte veiligheidsmaatregel kunnen zijn.

Deze studie wordt uitgevoerd in samenwerking met de TUDelft.

Print this page

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017