Project

Fietsgedrag en verkeersveiligheid op kruispunten in de stad

Dit onderzoek moet leiden tot kennis ter onderbouwing van maatregelen voor het bevorderen van veiligheid van fietsers op kruispunten. Deze kennis moet bruikbaar zijn voor wegbeheerders (gemeenten) om prioriteiten te stellen voor de verbetering van verkeersveiligheid voor fietsers. Daarnaast kunnen resultaten van het onderzoek bijdragen aan de verbetering van CROW richtlijnen voor het ontwerp van kruispunten.

Onderzoeksvraag

  1. Welke aspecten van fietsgedrag zijn gerelateerd aan een verhoogde kans op betrokkenheid bij verkeersongevallen op kruispunten? 

We kijken daarbij naar verschillende aspecten van fietsgedrag, bijvoorbeeld afleiding, snelheid en snelheidsverandering, roodlicht negatie, richting indicatie, verlichting, voorrang verlenen. Tevens wordt de context van dat gedrag, zoals omgeving en andere weggebruikers, in beschouwing genomen.

Achtergrond

Fietsongevallen vormen een belangrijk aandeel onder verkeersdoden en het aantal ernstig gewonde fietsers steeg de afgelopen jaren. De meeste fietsongevallen (doden, ernstig gewonden) vinden in een stedelijke omgeving plaats, waarbij op kruispunten relatief ernstige letsels worden opgelopen. Dat laatste met name vanwege ongevallen met gemotoriseerd verkeer en de kwetsbaarheid van fietsers. Er is onvoldoende recente kennis over de rol van fietsgedrag bij verkeersveiligheid op kruispunten in de stad.

Print this page

Project nr.

S17.10-a

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017