Project

Fietsgedrag en fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’

In het kader van een Europees samenwerkingsverband gaat SWOV het fietsgedrag meten van mensen die met en zonder fietshelm rijden. Dit onderzoek richt zich op fietsers die vaak fietsen en veel fietskilometers maken, zoals fietsforenzen en/of 60-plussers.

Achtergrond

In Nederland wordt veel en vaak gefietst, maar de verkeersveiligheid van fietsers is in het geding. Zowel het aantal verkeersdoden als het aantal ernstig verkeersgewonden onder fietsers in de afgelopen tien jaar laten relatief ongunstige ontwikkelingen zien. Het onderzoek biedt aanknopingspunten om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren.

Print this page

Project nr.

X17.01

Status

Lopend
Begindatum: 01 feb 2017
Einddatum: 31 dec 2017