Project

Evaluation Oxtox oral fluid screening

In 2015 heeft SWOV voor de firma Oxtox onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van een speekseltester die bedoeld is om recent gebruik van drugs te detecteren. Dit leverde informatie op over de gevoeligheid van de speekseltester op verschillende tijdstippen na cannabisgebruik. Dit onderzoek was bedoeld om de opdrachtgever te voorzien van informatie die kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van hun speekseltesters.

Print this page

Status

Afgerond