Project

Doorontwikkeling van kennis voor proactieve praktijkinstrumenten

De beschikbare proactieve praktijkinstrumenten zoals ProMeV zijn op dit moment gebaseerd op de theoretische principes van (onder andere) Duurzaam Veilig. Bij gebruikers van deze instrumenten bestaat behoefte aan een meer empirische onderbouwing van de bouwstenen van deze proactieve praktijkinstrumenten: de safety performance indicators (SPI’s).

Onderzoekstaak

  • Het onderzoek heeft tot doel om vanuit een conceptueel kader een betere empirische onderbouwing te leveren van SPI’s die gebruikt kunnen worden in proactieve beleidsinstrumenten.

Achtergrond

Lokaal en regionaal verkeersveiligheidsbeleid is nu hoofdzakelijk gebaseerd op ongevallencijfers en daarmee vooral reactief van aard. De decentrale overheden kunnen daarmee echter onvoldoende onderbouwen waar hun prioriteiten moeten liggen als het gaat om het doen van investeringen in verkeersveiligheid. Hiervoor ontbreekt het hen aan een betrouwbare methodiek om een proactieve risico-inschatting te maken van verkeersonveilige situaties.

Print this page

Contact

Project nr.

S16.08-b

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016