Project

Doorontwikkeling kennis voor proactieve instrumenten

Voor beleidsmakers is het lastig te bepalen waar en voor wie het nog onveilig is. Om hiertoe beter in staat te zijn en om meer proactief beleid te voeren, zijn overheden bezig de mogelijkheden van ‘risicogestuurd beleid’ te verkennen met methoden zoals EuroRAP, ProMeV, CycleRAP, VIND etc. Deze instrumenten bevatten veelal nog kennislacunes of zijn gebaseerd op buitenlandse of mogelijk verouderde kennis. Door actuelere inzichten binnen de Nederlandse context op te doen, kunnen beleidsmakers geholpen worden met actuele en relevante kennis. Hierdoor kunnen onveilige situaties beter voorkomen worden.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is de bijdrage van risicofactoren aan dodelijke ongevallen veel voorkomende ongevalslocaties in Nederland (b.v. provinciale wegen, 50km/uur-wegen of 80km/uur-wegen)?
  2. Wat is de geschiktheid van verschillende databronnen en methoden om de mate van gevaar van een risicofactor vast te stellen?

Achtergrond

Dit onderzoek is het vervolg van het onderzoek in 2016 en is erop gericht een empirische onderbouwing te geven van factoren die bijdragen aan het ontstaan van ongevallen en de ernst daarvan. Het onderzoek heeft ten doel gekwantificeerde kennis over risicofactoren te verwerven die benut kan worden in proactieve instrumenten zoals ProMeV en door beleidsmakers en onderzoekers.

Print this page

Contact

Project nr.

S17.08-a

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017