Project

Dieptestudie naar ongevallen met speed-pedelecs

Met de introductie van de speed-pedelec is een nieuw type langzaam gemotoriseerd verkeer aan het segment toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2017 moet dit voertuig binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden en is een helm verplicht. Bij een toenemend aantal van dergelijke voertuigen in het Nederlandse verkeer is het goed te weten of deze voertuigen tot nieuwe ongevalstypen leiden en hoe de gebruikers en het hen omringende verkeer met (het gedrag van) deze voertuigen omgaan.

Met een dieptestudie naar ongevallen met speed-pedelecs wil SWOV inzicht krijgen in het type ongevallen dat met dit nieuwe voertuig optreedt, de rol die de rijsnelheid en de positie op de weg daarbij spelen, en het type letsel dat het gevolg is.

Deze dieptestudie wordt uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek.

Print this page

Project nr.

S17.03

Status

Lopend
Begindatum: 18 apr 2017