Project

Dieptestudie naar ongevallen met brom- en scootmobielen

Met de toenemende vergrijzing neemt het gebruik van scootmobielen en brommobielen toe. Naar verwachting neemt daardoor ook het aantal ongevallen met deze voertuigen toe. De resultaten van de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid wijzen ook in die richting. Hoewel het absolute aantal ongevallen met deze voertuigen nog relatief klein is, worden er wel regelmatig vragen gesteld over de veiligheid van deze voertuigen. Dit heeft onder meer te maken met de voertuigconstructie (stabiliteit en bescherming tegen impact). Daarnaast worden vraagtekens geplaatst bij de brommobiel als alternatief voor mensen die vanwege aandoeningen of ziekten zijn afgekeurd voor het rijbewijs B; waarom geen rijgeschiktheidseisen voor een voertuig dat binnen de bebouwde kom (minstens) dezelfde vaardigheden vraagt als een personenauto? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is meer inzicht nodig in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van ongevallen met brom- en scootmobielen.

Met een dieptestudie naar ongevallen met scoot- en brommobielen wil SWOV inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van deze ongevallen. Dat inzicht kan worden gebruikt om maatregelen te ontwikkelen waarmee het toekomstig aantal ongevallen met scoot- en brommobielen kan worden teruggedrongen.

Deze dieptestudie wordt uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek.

Print this page

Project nr.

S17.03

Status

Lopend
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 31 dec 2017