Project

Diepteonderzoek ongevallen met brom- en scootmobielen

Met de toenemende vergrijzing neemt ook het gebruik van scootmobielen en brommobielen toe. Het aantal ongevallen met deze voertuigen neemt daardoor ook toe en er zijn vragen over de veiligheid van deze voertuigen. Daarnaast worden vraagtekens geplaatst bij de brommobiel als alternatief voor mensen die vanwege aandoeningen of ziekten zijn afgekeurd voor het rijbewijs B; waarom geen rijgeschiktheidseisen voor een voertuig dat binnen de bebouwde kom (minstens) dezelfde vaardigheden vraagt als een personenauto? Met een dieptestudie naar ongevallen met scoot- en brommobielen kan inzicht worden verkregen in de factoren die een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van deze ongevallen.

Onderzoeksvragen

  1. Wat is het profiel van scoot- en brommobielrijders (leeftijd, verkeerservaring, gezondheid, verkeersgedrag, mobiliteit), wat zijn de rijeigenschappen van hun voertuigen en hoe bewegen zij zich in het verkeer?
  2. Wat is de medische conditie van de brommobielrijder, zou hij daarmee voldoen aan de rijgeschiktheidseisen voor automobilisten en heeft de rijgeschiktheid een rol gespeeld bij het ontstaan van het ongeval?
  3. Welke ongevals- en letselfactoren spelen een rol bij het ontstaan en de afloop van scoot- en brommobielongevallen?
  4. Welke ongevalspatronen of subtypen van scoot- en brommobielongevallen kunnen worden onderscheiden?
  5. Met welke maatregelen kunnen de ongevalspatronen worden doorbroken; hoe kunnen scoot- en brommobielongevallen worden voorkomen zonder het probleem te verschuiven naar een andere vervoerswijze?

Activiteiten in 2015

In 2015 is de dataverzameling gestart; ongevallen met scoot- en brommobielen binnen de regio van de politie-eenheid Den Haag werden bestudeerd door de betrokken verkeersdeelnemers te interviewen, de voertuigen en ongevalslocaties te inspecteren, en de letselgegevens op te vragen bij de ziekenhuizen. Nadat de gegevens over een ongeval verzameld waren, werd dat ongeval geanalyseerd: hoe is het ongeval ontstaan en welke factoren hebben daarbij een rol gespeeld. Daarnaast is voor inzicht in het gebruik van scoot- en brommobielen veld- en vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Verder zijn ervaringen van beginnende en ervaren scoot- en brommobielrijders verzameld via interviews en vragenlijsten tijdens instructiedagen en toerritten voor scootmobielrijders.

Door in 2016

Wij willen circa 20 à 25 ongevallen met scootmobielen en 20 à 25 ongevallen met brommobielen bestuderen. Vanwege het geringe aantal ongevallen met deze voertuigen zal het onderzoek doorlopen in 2016 als onderdeel van project S16.03 In-depth inzicht in ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer.

Print this page

Project nr.

S15.05

Status

Afgerond
Begindatum: 16 feb 2015
Einddatum: 31 dec 2015