Project

Diepteonderzoek naar ongevallen met snorfietsen op fietspaden binnen de bebouwde kom

De indruk bestaat dat het de afgelopen jaren steeds drukker is geworden op fietspaden. Daarnaast is de verkeerssamenstelling op die fietspaden fors gewijzigd; er zijn bredere en snellere voertuigen bij gekomen, zoals bakfietsen, snorscooters en elektrische fietsen. In sommige steden heeft de drukte op het fietspad al geleid tot het voorstel om een deel van de tweewielers, namelijk de snorfiets, naar de rijbaan te verhuizen. Dat zou ten goede komen aan de veiligheid en doorstroming op fietspaden. Als echter ook andere factoren een rol spelen bij het ontstaan van snorfietsongevallen op fietspaden, dan zijn andere oplossingen wellicht veiliger, zowel voor de fietser als de snorfietser.

Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent de factoren en omstandigheden die van invloed zijn op het ontstaan en de afloop van snorfietsongevallen. Deze kennis is nodig voor een goede besluitvorming omtrent het al dan niet verplaatsen van de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan, inclusief eventueel te nemen aanvullende of alternatieve maatregelen.

Deze dieptestudie wordt uitgevoerd door het SWOV-team voor diepteonderzoek

Print this page

Project nr.

S17.03

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2017
Einddatum: 01 okt 2017