Project

De rol van geluid bij fietsers: smartphones, muziekspelers en stille auto’s

Omdat elektronische apparatuur (smartphones, muziekspelers) vaak tijdens het fietsen worden gebruikt en het aantal geluidsarme voertuigen toeneemt, richt Agnieszka Stelling's promotieonderzoek zich op de rol van geluid bij het veilig deelnemen aan het verkeer.

Onderzoeksvragen

  1. Wat zijn de consequenties van het gebrek aan auditieve informatie (door apparatuurgebruik en stille auto’s) voor de fietsveiligheid?
  2. Zijn maatregelen die in andere landen zijn getroffen, bijvoorbeeld  een wettelijk verbod op het (handheld) gebruik van de telefoon op de fiets, voldoende effectief of zouden er alternatieve maatregelen genomen moeten worden?

Achtergrond

Door het luisteren naar muziek en mobiel bellen tijdens het fietsen enerzijds en straks bijna geluidloze auto’s anderzijds, is auditieve informatie steeds minder beschikbaar voor de fietser. Het gebrek aan auditieve informatie kan de inschatting van verkeerssituaties bemoeilijken en daardoor wellicht tot meer ongevallen leiden. Aangezien het gebruik van elektronische apparatuur onder het fietsen (bellen, muziek luisteren, maar ook sms’en, whatsappen of internetten) al omvangrijk is en het aantal stille (elektrische) auto’s de komende jaren naar verwachting zal toenemen, is te verwachten dat de verkeersveiligheidsproblematiek van fietsers – die toch al relatief groot is – nog vergroot zal worden.

Print this page

Project nr.

S16.10-b

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016