Project

Benchmarking van verkeersveiligheid met gemeenten

Decentrale overheden zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor verbetering van de verkeersveiligheid in hun gebied. Een methode die daarbij behulpzaam kan zijn is ‘benchmarking’, globaal gezegd een vergelijking met andere decentrale overheden met als doel om van de best presterende te leren.

Onderzoekstaken

In 2015 zijn de eerste twee proefbenchmarks uitgevoerd met de G4 en vijf ‘fietsgemeenten’. Naar aanleiding van de daarin opgedane ervaringen ziet SWOV drie mogelijke uitwerkingsrichtingen voor het vervolg (en/of):

  1. Ontwikkeling van een prototype benchmark verkeersveiligheid (vaste onderdelen, maatwerk, te ontwikkelen indicatoren).
  2. Verdieping van specifieke onderwerpen die we in de proefbenchmarks zijn tegengekomen.
  3. Onderbouwing van theoretisch plausibele indicatoren (b.v. de relatie tussen investeringen en verkeersveiligheid).

Achtergrond

Verreweg de meeste doden en ernstig verkeersgewonden worden geregistreerd op het gemeentelijke wegennet en bij de ernstig verkeersgewonden neemt het aandeel toe. Vooral de gemeenten hebben het moeilijk om grip te krijgen op hun verkeersonveiligheid, onder andere door gebrekkige ongevallenregistratie maar ook door gebrek aan geld, bemensing en kennis. Benchmarking biedt een gestructureerde methode met zo veel mogelijk onderbouwde elementen om samen met elkaar leerpunten te vinden en zo het verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren.

Print this page

Project nr.

S16.08-a

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2016
Einddatum: 31 dec 2016