Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen verschillende wetenschappelijke disciplines en zijn afkomstig uit relevante sectoren van overheid,wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven.

De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit:

  • dhr. prof. dr. G.P. van Wee (TU Delft), voorzitter
  • dhr. prof. dr. K.A. Brookhuis (Rijksuniversiteit Groningen)
  • dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden (Radboud Universiteit)
  • mw. prof. dr. M.H. Martens (TU Eindhoven / TNO Human Factors)
  • dhr. prof. dr. G. Wets (Universiteit Hasselt, België)
  • dhr. dr. H.L. Stipdonk (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)