Programma adviesraad

De Programma Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of openbaar ministerie. 

 • dhr. R. Aarse (TLN);
 • dhr. C. Boutens (RAI Vereniging);
 • dhr. mr. A. D. Heil, (Nationale Politie Oost-Brabant);
 • mw. M. Jongman (WVL/RWS);
 • mw. S. Kluit, MSc (Fietsersbond);
 • dhr. L. Lamb (Veilig Verkeer Nederland);
 • mw. M. Leter (VNG);
 • mw. drs. L. Molenkamp, (provincie Overijssel);
 • dhr. H. Schravemade (Team Alert);
 • dhr. F.E. Smith (ANWB);
 • dhr. W. van Tilburg (CROW);
 • mw. N. Vollebregt (VVS);
 • dhr. R. Weurding (Verbond van Verzekeraars);
 • mw. E. Winkel (LOV).

Waarnemer ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: de heer R. Verweij.