Personeel & organisatie

Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, bestuurskunde, sociologie, werktuigbouwkunde, sociale geografie en civiele techniek. In multidisciplinaire teams wordt samengewerkt aan het realiseren van het uiteindelijke doel: ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden! De onderzoekers worden ondersteund door toegewijde collega’s bij Bedrijfsvoering en Communicatie.

Er waren gemiddeld beschouwd 57 mensen in dienst in 2019, 1 meer dan in 2018 (56 op 31 dec. 2018). Op 31 december 2019 hadden 57 mensen een aanstelling bij SWOV (49,4 fte). SWOV heeft 17 stagiaires begeleid. We hebben in 2019 afscheid genomen van zes medewerkers, maar we verwelkomden in hetzelfde jaar acht nieuwe medewerkers.

Organisatie

De directie van SWOV bestaat uit dr. Peter van der Knaap (directeur-bestuurder) en ir. Rob Eenink (adjunct-directeur). Samen met de Raad van Toezicht (RvT) zijn zij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV. De werknemers bij SWOV worden vertegenwoordigd door een vijf leden tellende ondernemingsraad.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV onder meer gebruik van de input van hooggekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

In 2019 heeft er een reorganisatie bij SWOV plaatsgevonden: de twee – relatief grote – onderzoeksafdelingen zijn in vier kleinere verdeeld:

SWOV-onderzoek is bij voorkeur multidisciplinair van karakter. De onderzoeksprojecten zijn zó ingericht dat er inbreng is vanuit de verschillende expertises die in de vier onderzoeksafdelingen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk het organisatiediagram 31 december 2019.