Organisatie en personeel

Dr. Peter van der Knaap is sinds 1 juni 2013 directeur-bestuurder SWOV. Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is hij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV en zorgt voor een solide financiële onderbouwing van de organisatie.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Personeel en werkomgeving

Er waren gemiddeld beschouwd meer mensen in dienst in 2017 dan in 2016, ca. 2 fte, maar eind 2017 was dat aantal gedaald omdat enkele ervaren krachten SWOV hebben verlaten. In 2017 zijn 8 medewerkers uit dienst gegaan en zijn 4 nieuwe medewerkers aangetrokken. Op de peildatum 31 december 2017 hadden 55 werknemers een aanstelling bij SWOV en zij werden geassisteerd door stagiair(e)s (in 2017 in totaal 16).

De werknemers bij SWOV worden vertegenwoordigd door de SWOV-ondernemingsraad.

Het organisatiediagram toont de organisatiestructuur van SWOV op 31 december 2017 en de plaats in de organisatie en de verantwoordelijkheden van alle SWOV-medewerkers.