Onderzoek

SWOV-onderzoek is verdeeld over tien thema’s en wordt uitgevoerd binen een jaarprogramma. Dit programma wordt jaarlijks overeengekomen met het ministerie van IenW.

Daarnaast voert SWOV onderzoeksprojecten uit voor provinciale, regionale en lokale overheden en voor andere opdrachtgevers in binnen- en buitenland. De onderzoeksresultaten worden meestal gepubliceerd in een rapport en/of in een wetenschappelijk artikel.

Een selectie van ons onderzoek in 2017