Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek voor Nederlandse opdrachtgevers, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook wordt SWOV regelmatig benaderd door niet-Europese landen die gebruik willen maken van de internationaal hoog aangeschreven kennis en onderzoekscapaciteiten van SWOV.

Een selectie van onze internationale projecten