Bijzondere gebeurtenissen

Sinds een aantal jaren organiseert SWOV themabijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden over een actueel of belangrijk onderwerp: de zogeheten Kenniscafés.

In 2017 vonden twee van deze Kenniscafés plaats:

Bijzondere gebeurtenissen

Aftreden Pieter Jan Biesheuvel

In mei 2006 trad Pieter Jan Biesheuvel aan als voorzitter van de Raad van Toezicht van SWOV. Eind vorig jaar trad hij af.

“Toen ik als voorzitter van SWOV begon lag het aantal verkeersdoden op iets boven de 800, terwijl dat er drie jaar ervoor nog meer dan duizend waren!  Tijdens het NVVC van 2006 vroeg toenmalig verkeersminister Karla Peijs of SWOV kon onderzoeken of een aanscherping van de doelstelling rond het aantal verkeersdoden mogelijk was. Dit naar aanleiding het enorme tempo waarmee het aantal verkeersdoden daalde. Helaas is die situatie nu aanzienlijk anders; de daling is gestagneerd en het aantal verkeersgewonden stijgt! Maar ik heb goede hoop dat  we er met z’n allen in zullen slagen om de juiste weg weer te vinden. Het feit dat verkeersveiligheid door het huidige kabinet als een nationale prioriteit is aangemerkt geeft hoop.

In Sander de Rouwe heeft SWOV een uitstekende nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht gevonden. Ik wens hem veel succes toe, en als ik hem dan toch één advies mag meegeven: grijp de unieke kans om een kijkje te nemen in de keuken van het verkeersveiligheidsonderzoek. Het is een ontzettende boeiende wereld!

Natuurlijk zal ik SWOV – op gepaste afstand, maar met veel belangstelling – blijven volgen."