Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen verschillende wetenschappelijke disciplines en zijn afkomstig uit relevante sectoren van overheid, wetenschap en het bedrijfsleven.

Op 31 december 2016 bestond de Wetenschappelijke Adviesraad uit:

  • dhr. prof. dr. K.A. Brookhuis (Rijksuniversiteit Groningen)
  • dhr. dr. G.M.M. Gelauff (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid)
  • dhr. prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden (Radboud Universiteit)
  • mw. prof. dr. M.H. Martens (Universiteit Twente/TNO Human Factors)
  • dhr. prof. dr. G.P. van Wee (TU Delft), voorzitter
  • dhr. prof. dr. G. Wets (Universiteit Hasselt, België)