Projecten

Naast de projecten die in 2016 afgerond zijn, zijn er projecten met een langere looptijd. Meer informatie over alle SWOV-onderzoeksprojecten voor verschillende opdrachtgevers vindt u onder Onderzoek. Wilt u meer weten over de opdrachtgevers en samenwerkingspartners van SWOV? Onder Samenwerken leest u hoe SWOV op zoek gaat naar antwoorden voor verkeersveiligheidsprofessionals. De rapporten en artikelen die over de diverse SWOV-onderzoeken zijn verschenen kunt u vinden onder Publicaties.