Programma Adviesraad (PAR)

De Programma Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere organisaties en politie en/of openbaar ministerie.

Op 31 december 2016 bestond de Programma Adviesraad uit:

  • dhr. C. Boutens (RAI Vereniging)
  • dhr. mr. A. D. Heil, (Nationale Politie Oost-Brabant)
  • mw. M. Jongman (RWS/WVL)
  • mw. S. Kluit, MSc (Fietsersbond)
  • dhr. L. Lamb (VVN)
  • mw. drs. L. Molenkamp, (provincie Overijssel)
  • dhr. J. de Ruijter (Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers)
  • dhr. H. Schravemade (TeamAlert)
  • dhr. F.E. Smith (ANWB)
  • dhr. W. van Tilburg (CROW)

Waarnemer ministerie van Infrastructuur en Milieu: mw. drs. M. Philippens.