Organisatie en personeel

Dr. Peter van der Knaap is sinds 1 juni 2013 directeur-bestuurder SWOV. Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is hij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV en zorgt voor een solide financiële onderbouwing van de organisatie.

Om de kwaliteit van haar onderzoek te borgen, maakt SWOV gebruik van de input van hoog-gekwalificeerde externe deskundigen. Zij hebben zitting in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Programma Adviesraad (PAR). SWOV streeft ernaar deskundigen uit te nodigen die actief zijn in verschillende onderdelen van het gebied verkeer en verkeersveiligheid.

Personeel en werkomgeving

In 2016 waren er geen grote personele verschuivingen bij SWOV. Op de peildatum 31 december 2016 hadden 56 werknemers, onderzoekers en ondersteunend personeel, een aanstelling bij SWOV en waren 4 stagiair(e)s actief. Op 31 december 2016 waren 9 personen werkzaam op een 0-urencontract.

De werknemers bij SWOV worden vertegenwoordigd door de SWOV-ondernemingsraad.

Het organisatiediagram toont de organisatiestructuur van SWOV op 31 december 2016 en de plaats in de organisatie en de verantwoordelijkheden van alle SWOV-medewerkers.