Onderzoek

Het SWOV-onderzoek is verdeeld over tien thema’s en wordt uitgevoerd binen een jaarprogramma. Dit programma wordt jaarlijks overeengekomen met het ministerie van IenM. Daarnaast voert SWOV onderzoeksprojecten uit voor provinciale, regionale en lokale overheden en voor andere opdrachtgevers in binnen- en buitenland.

De onderzoeksresultaten worden meestal gepubliceerd in een rapport en/of in een wetenschappelijk artikel.

Een selectie van ons onderzoek in 2016

De Monitor Verkeersveiligheid 2016 met analyses van de cijfers en ontwikkelingen:

Het onderzoek naar zware alcoholovertreders in het verkeer:

Het onderzoek naar veiliger fietsen voor ouderen resulteerde in twee wetenschappelijke artikelen:

Het onderzoek naar vervanging van infrastructuur dat werd afgesloten met een rapport: