Introductie

De cijfers over 2015 toonden al aan dat het niet goed gaat met de verkeersveiligheid. Dit beeld werd helaas bevestigd door het aantal verkeersdoden dat in 2016 viel: 629. Dit is reden tot zorg. De Nederlandse doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.500 ernstig verkeersgewonden in 2020 zal niet worden gehaald en om deze doelstelling in 2030 wél te kunnen verwezenlijken zijn extra inspanningen nodig.

'Ongevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden', daar gaat het ons om! In dit web-based jaarverslag van 2016 maakt u kennis met SWOV als organisatie, presenteren wij een selectie van de SWOV-onderzoeksresultaten en leest u over enige andere activiteiten die plaatsvonden in 2016. Kortom: de SWOV-inspanningen om uitvoering te geven aan haar missie.

SWOV’s directeur-bestuurder Peter van der Knaap vertelt u meer.