Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek voor Nederlandse opdrachtgevers, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid, maar ook wordt SWOV regelmatig benaderd door niet-Europese landen die gebruik willen maken van de internationaal hoog aangeschreven kennis en onderzoekscapaciteiten van SWOV.

In 2016 was SWOV in EU-verband actief in de volgende projecten:

In 2016 had SWOV tevens zitting in een aantal internationale organisaties. Zo heeft bijvoorbeeld SWOV's Divera Twisk zitting in het Young Driver Subcommittee van de TRB en is Henk Stipdonk voorzitter van de stuurgroep van het ETSC PIN-project.