Feiten & Cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De SWOV-website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in. Feiten & Cijfers brengt u bij de Factsheets waarin korte antwoorden worden gegeven op vragen over de belangrijkste, actuele onderwerpen met betrekking tot verkeer en veiligheid. Hier vindt u ook informatie over en toegang tot de verkeersveiligheidscijfers die SWOV tot haar beschikking heeft.

In 2016 zijn de volgende SWOV-Factsheets nieuw verschenen of geactualiseerd: