Bijeenkomsten

Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 

Het NVVC, het tweejaarlijkse evenement dat wordt georganiseerd door ANWB, SWOV en Veilig Verkeer Nederland en mede mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, werd op 21 april 2016 in Den Bosch gehouden. Een veelheid aan onderwerpen op het gebied van verkeersveiligheid kwam aan bod en tijdens het congres werd ook de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2016 uitgereikt aan de Gemeente Zwolle. Alle bijdragen aan het congres zijn terug te vinden in het archief op de NVVC-website. Daar vindt u te zijner tijd ook de informatie over het NVVC 2018.

Kenniscafés

Sinds een aantal jaren organiseert SWOV themabijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden over een actueel of belangrijk onderwerp: de zogeheten Kenniscafés. In 2016 vonden drie van deze Kenniscafés plaats: