Bijzondere gebeurtenissen

Minister op werkbezoek bij SWOV

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bracht op maandag 14 januari een werkbezoek aan SWOV. De minister werd geïnformeerd over de lopende onderzoeksprojecten SWOV .

Bij haar afscheid liet de minister een handgeschreven boodschap voor SWOV achter: Geen goede verkeersveiligheid zonder degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Samen op weg naar nul slachtoffers!

Informatiebeveiliging: SWOV gecertificeerd

SWOV is begin september 2019 officieel gecertificeerd volgens de normen ISO27001 en NEN7510. ISO27001 is de algemene norm voor informatiebeveiliging en NEN7510 is Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Door te voldoen aan internationale informatiebeveiligingsnormen wil SWOV haar kwaliteitsbewustzijn onderstrepen. Veilige verwerking van gegevensbronnen, waaronder vertrouwelijke informatie zoals persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens is in haar beleidscyclus verankerd. Kortom: gegevens zijn bij SWOV in goede handen.

Wetenschappelijke evaluatie SWOV

Op 5 en 6 september 2019 is SWOV beoordeeld door een internationale commissie van experts volgens het standaard evaluatieprotocol (SEP) van VSNU, NWO en KNAW. De beoordelingscommissie baseerde zich op een zelfevaluatierapport van SWOV, een selectie van SWOV-publicaties en op interviews tijdens een bezoek aan SWOV.

De kwaliteit van het onderzoek van SWOV, de maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid werden positief beoordeeld (driemaal "zeer goed"). De commissie onderschreef de vooraanstaande positie die SWOV in de Nederlandse verkeersveiligheidswereld inneemt. De Raad van Toezicht van SWOV heeft in een reactie laten weten de komende jaren met de aanbevelingen van de commissie aan de slag te gaan om zich nog verder te verbeteren.

Kenniscafés