Verkeersveiligheid: Wat weet u allemaal?

Wilt u weten hoeveel kennis u heeft over verkeersveiligheid? Wij willen dat ook graag weten! SWOV doet onderzoek naar het kennisniveau van verkeersveiligheidsambtenaren van Nederlandse gemeenten.

Binnenkort kunt u hier deelnemen aan een enquête waarmee u inzicht kunt krijgen in uw kennis over verkeersveiligheid. En uw antwoorden geven óns inzicht in het algemene kennisniveau van u en uw collega’s in andere Nederlandse gemeenten.

Naar de enquête »

Wat houdt het onderzoek in?

Voor dit onderzoek vragen we u om een vragenlijst in te vullen over de verkeersveiligheid van fietsers in uw gemeente. Verschillende soorten vragen zullen aan bod komen, bijvoorbeeld praktische vragen specifiek over uw gemeente, maar ook theoretische vragen over verkeersveiligheidsfeiten. Aan het einde van de vragenlijst krijgt u een overzicht te zien van de juiste antwoorden op deze theorievragen, waarmee u een indruk krijgt van uw feitelijke kennis.

Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. U kunt ook tussentijds de antwoorden opslaan en op een later moment verdergaan.

Wanneer mag u meedoen?

  • U bent werkzaam bij een gemeente in Nederland.
  • U werkt aan de verkeersveiligheid in uw gemeente.
  • U wilt graag uw verkeersveiligheidskennis testen.

Hoe meldt u zich aan?

Ga naar de enquête.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Al uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. We vragen wel naar de naam van uw gemeente, maar rapporteren alleen over groepen gemeenten (bijvoorbeeld kleine, middelgrote en grote gemeenten). Het is niet mogelijk om uit de rapportage op te maken welke gemeenten aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar charlotte.bax@swov.nl.