Projecten

SWOV werkt met een onderzoeksjaarprogramma gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast werkt SWOV in opdracht van decentrale overheden en andere nationale en internationale partijen, zoals de EU, het bedrijfsleven en belangengroeperingen.

Vind een onderzoeksproject

U vindt recente onderzoeksprojecten door te zoeken op trefwoorden, projectnummer en andere tekst. Typ éen of meerdere woorden. Ook kunt u de projecten op thema filteren via de filters rechts. 


77 projecten gevonden

Naleving van richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp

Projectnr: S16.07-c | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum:
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,infrastructuur
Een specifiek seniorenproof wegontwerp haakt in op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Met een groeiend aantal ouderen in het verkeer is het belangrijk dat de... Lees meer

Kennis en Informatie Systeem SWOV (KISS)

Projectnr: S15.01 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers,
Binnen het project KISS worden gegevens verzameld, geanalyseerd, verrijkt en beschikbaar gesteld aan belanghebbenden (zowel intern als extern). Het gaat hierbij om data die bruikbaar zijn voor...... Lees meer

Veiligheid bij testen met (deels) zelfrijdende voertuigen

Projectnr: S15.04 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jul 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Risico's, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Er komen steeds meer systemen die (delen van) de rijtaak overnemen. In de meest verregaande vorm leidt dat uiteindelijk tot de volledig zelfstandig rijdende auto. De minister heeft de wens... Lees... Lees meer

Nieuwe stedelijke mobiliteit: toekomstvisie

Projectnr: S15.09-a | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Ambities ten aanzien van bereikbaarheid, milieu, gezondheid en leefbaarheid doen het stadsverkeer veranderen. De veranderingen zijn merkbaar in de samenstelling van het verkeer, zoals meer... Lees... Lees meer

Nieuwe stedelijke mobiliteit: gebruik van het fietspad

Projectnr: S15.09-b | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Ambities ten aanzien van bereikbaarheid, milieu, gezondheid en leefbaarheid doen het stadsverkeer veranderen. De veranderingen zijn merkbaar in de samenstelling van het verkeer, zoals meer... Lees... Lees meer

Nieuwe stedelijke mobiliteit: dieptestudie naar ongevallen met snorfietsen binnen de bebouwde kom

Projectnr: S15.09-c | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Deze studie is in 2014 gestart en loopt parallel aan het diepteonderzoek naar ongevallen met scoot- en brommobielen (Project S15.05).

Monitoring van vier regionale verkeersveiligheidsindicatoren: snelheid, alcohol, fietsinfrastructuur en weginfrastructuur

Projectnr: C04.05 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 mrt 2013, Einddatum: 01 feb 2015
Met bijlagen:
Trefwoorden: Visie & beleid,
In opdracht van de regionale organen ROF, ROVZ, ROVG en de provincie Utrecht heeft SWOV van 2013 tot 2015 onderzoek gedaan naar de monitoring van vier regionale verkeersveiligheidsindicatoren:...... Lees meer

Evaluatie Dräger DrugTest 3000

Projectnr: E15.30 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 mrt 2015, Einddatum: 01 sep 2015
Trefwoorden: Technologie & ITS, Handhaving,
In 2015 heeft SWOV voor de firma Dräger onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van een speekseltester die bedoeld is om recent gebruik van drugs te detecteren. Dit leverde informatie op over de...... Lees meer

Evaluation Oxtox oral fluid screening

Projectnr: C11.12 | Status: Afgerond, Begindatum: , Einddatum:
Trefwoorden: Handhaving, Technologie & ITS,
In 2015 heeft SWOV voor de firma Oxtox onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van een speekseltester die bedoeld is om recent gebruik van drugs te detecteren. Dit leverde informatie op over de... Lees... Lees meer

Toekomstscenario’s versobering en vervanging van infrastructuur

Projectnr: E15.03 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jun 2015, Einddatum: 01 mrt 2016
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
In 2015 gaf CROW de opdracht onderzoek te doen naar de gevolgen van een sobere vervanging van bestaande infrastructuur. Het onderzoek ging in juni 2015 van start en richtte zich op drie punten:...... Lees meer