Projecten

SWOV werkt met een onderzoeksjaarprogramma gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast werkt SWOV in opdracht van decentrale overheden en andere nationale en internationale partijen, zoals de EU, het bedrijfsleven en belangengroeperingen.

Vind een onderzoeksproject

U vindt recente onderzoeksprojecten door te zoeken op trefwoorden, projectnummer en andere tekst. Typ éen of meerdere woorden. Ook kunt u de projecten op thema filteren via de filters rechts. 


77 projecten gevonden

Diepteonderzoek ongevallen met brom- en scootmobielen

Projectnr: S15.05 | Status: Afgerond, Begindatum: 16 feb 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer,ouderen
Met de toenemende vergrijzing neemt ook het gebruik van scootmobielen en brommobielen toe. Het aantal ongevallen met deze voertuigen neemt daardoor ook toe en er zijn vragen over de veiligheid van... Lees meer

Effect van vergrijzing op doorstroming en veiligheid

Projectnr: S15.06 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2014, Einddatum:
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,Senioren
De komende tien jaar bereiken we in Nederland het moment dat er meer dan een miljoen 85-plussers zijn en meer dan vier miljoen 65-plussers. Ook het aandeel ouderen onder verkeersdoden en -gewonden... Lees meer

Maximaal benutten en borgen van veiligheid bij voertuigautomatisering

Projectnr: S15.03 | Status: Afgerond, Begindatum: 08 dec 2014, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,zelfrijdend
De toenemende automatisering heeft invloed op de rijtaak. Doel van deze innovaties, die in steeds sneller tempo beschikbaar komen op de markt, is verbetering van comfort, gemak en veiligheid. Het is... Lees meer

Veilige en toekomstbestendige stedelijke infrastructuur

Projectnr: S15.07 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 mrt 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,infrastructuur
Voor een veilige (stedelijke) infrastructuur is het van belang dat wegen goed zijn gecategoriseerd, veilig zijn ingericht en dat het gewenste gedrag wordt ondersteund. Deze benadering leidt vooral in... Lees meer

Veilig gedrag jongere fietsers (pubers)

Projectnr: S15.08 | Status: Afgerond, Begindatum: 04 mrt 2016, Einddatum: 31 dec 2015
Trefwoorden: Fiets, Mens, gedrag & verkeer,tieners
Na het basisonderwijs speelt voor jongeren een steeds groter deel van hun leven zich af in een stedelijke omgeving. Ze verlaten de beschutte omgeving van eigen dorp of eigen wijk om in de stad naar... Lees meer

Balansen en verkenningen

Projectnr: S15.02 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2015, Einddatum: 31 dec 2015
Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,doelstelling
Binnen het project Balansen en verkenningen worden (recente) ontwikkelingen in de verkeersveiligheid gemonitord en worden prognoses gemaakt van het toekomstig aantal verkeersslachtoffers. Ook wordt... Lees meer

Basisgegevens voor verkeersveiligheidsonderzoek

Projectnr: S16.01 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers,data
Binnen dit (doorlopende) project werkt SWOV aan het verkrijgen, verrijken en beschikbaar maken van basisgegevens om onderzoek uit te kunnen voeren en om ontwikkelingen te kunnen signaleren.... Lees... Lees meer

Monitoring en signalering

Projectnr: S16.02 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Met bijlagen:
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,letsel
Binnen dit project worden verkeersveiligheidsontwikkelingen gevolgd, voorspeld en geanalyseerd met als doel input te leveren voor het verkeersveiligheidsbeleid. In 2016 is de Monitor Beleidsimpuls... Lees meer

In-depth inzicht in ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer

Projectnr: S16.03 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,snorfiets
Diepteonderzoek naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en de afloop van ongevallen met langzaam gemotoriseerd verkeer. De voertuigen waarop het onderzoek zich richt zijn snorfiets,...... Lees meer

Veiligheid tijdens de transitie naar hogere niveaus van automatisering

Projectnr: S16.04 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,zelfrijdend
Binnen dit project worden twee studies uitgevoerd die samenhangen met de transitie naar hogere niveaus van automatisering van de rijtaak. De ene studie onderzoekt mentale taakbelasting: een te hoge... Lees meer