Projecten

SWOV werkt met een onderzoeksjaarprogramma gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarnaast werkt SWOV in opdracht van decentrale overheden en andere nationale en internationale partijen, zoals de EU, het bedrijfsleven en belangengroeperingen.

Vind een onderzoeksproject

U vindt recente onderzoeksprojecten door te zoeken op trefwoorden, projectnummer en andere tekst. Typ éen of meerdere woorden. Ook kunt u de projecten op thema filteren via de filters rechts. 


77 projecten gevonden

Fietsgedrag en verkeersveiligheid op kruispunten in de stad

Projectnr: S17.10-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Infrastructuur,
Dit onderzoek moet leiden tot kennis ter onderbouwing van maatregelen voor het bevorderen van veiligheid van fietsers op kruispunten. Deze kennis moet bruikbaar zijn voor wegbeheerders (gemeenten) om... Lees meer

Gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets

Projectnr: S17.10-c | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,
Deze studie onderzoekt welke trainingsmethoden geschikt zouden zijn voor een gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets. Hierbij worden prototypische scenario’s gebruikt die...... Lees meer

Veilige infrastructuur, ook voor ouderen

Projectnr: S17.07 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Dit project bestaat uit twee deelprojecten: S17.07-a Veilige infrastructuur, ook voor ouderen S17.07-b Naleving van richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp  Beide deelprojecten zijn een vervolg op... Lees meer

Naleving van richtlijnen voor seniorenproof wegontwerp

Projectnr: S17.07-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Een specifiek seniorenproof wegontwerp richt zich op wat ouderen kunnen en nodig hebben om veilig mobiel te blijven. Met een groeiend aantal ouderen in het verkeer maakt het noodzakelijk dat de...... Lees meer

Fietsgedrag en fietsveiligheid van ‘lange-afstandfietsers’

Projectnr: X17.01 | Status: Lopend, Begindatum: 01 feb 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer,
In het kader van een Europees samenwerkingsverband gaat SWOV het fietsgedrag meten van mensen die met en zonder fietshelm rijden. Dit onderzoek richt zich op fietsers die vaak fietsen en veel... Lees... Lees meer

Veiligheid stedelijke infrastructuur

Projectnr: S17.11 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur,
Dit project bestaat uit twee individuele deelprojecten: S17.11-a Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur S17.11-b Veilige 50km/uur-wegen

Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur

Projectnr: S17.11-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
Ditt onderzoek zal leiden tot een instrument waarmee met een beperkt aantal te verzamelen gegevens een zo goed mogelijke schatting gegeven kan worden van de mate van onveiligheid van infrastructuur... Lees meer

Interactie tussen automobilisten en fietsers: sociale attributie

Projectnr: S17.10-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Fiets, Personenauto, Mens, gedrag & verkeer,
Regelmatig gaan stemmen op om verkeerssituaties te dereguleren, met het idee dat dit zal zorgen voor meer alertheid en meer “sociaal” gedrag (bijvoorbeeld: shared space). Er wordt echter geen... Lees... Lees meer

Overgang van de speed-pedelec naar de categorie bromfiets

Projectnr: S17.21 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,
Per 1 januari 2017 is de speed-pedelec wettelijk niet langer een (snor)fiets, maar valt binnen de categorie bromfietsen en geldt voor berijders van speed pedelecs ook de helmplicht en de verplichting... Lees meer

Doorontwikkeling kennis voor proactieve instrumenten

Projectnr: S17.08-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Risico's, Visie & beleid,instrument
Voor beleidsmakers is het lastig te bepalen waar en voor wie het nog onveilig is. Om hiertoe beter in staat te zijn en om meer proactief beleid te voeren, zijn overheden bezig de mogelijkheden van... Lees meer