Nieuws

Het Marokkaanse CNPAC en de Nederlandse organisaties SWOV en RDW werkten succesvol samen in een project om de Marokkaanse verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens een Marokkaanse handelsmissie naar Nederland in maart 2013, bracht de Marokkaanse delegatie ook een bezoek aan SWOV, RDW en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Publicatiedatum:

Donderdag 26 maart vond een SWOV Kenniscafé plaats, met een bijzondere voorpremière: de vertoning van Frans Bromets nieuwste documentaire In één klap... over het veroorzaken van een dodelijk ongeval.

Publicatiedatum:

Race- en toerfietsers beoefenen hun sport vaak op de openbare weg, te midden van andere weggebruikers. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die steeds vaker leiden tot verkeersongevallen met letsel. In 2012 waren er 4.200 behandelingen van race- en toerfietsers bij de spoedeisende hulp.

Publicatiedatum:

Tijdens een 'Bestuursdiner' op 12 maart 2015 ging SWOV-directeur Peter van der Knaap in op de uitdagingen en kansen die de verkeersveiligheid ons biedt.

Publicatiedatum:

Als alle vrachtauto’s in Nederland vanaf nu van retroreflecterende contourmarkering  zouden zijn voorzien, bespaart dit 8 verkeersdoden en 42 ernstig verkeersgewonden. Op EU-niveau zou dit  421 verkeersdoden en 2240 ernstig gewonden besparen. De contourmarkering  verbetert de waarneembaarheid en herkenbaarheid van de voertuigen. Dit staat in het nieuwe SWOV-rapport Invoering...

Publicatiedatum:

Ongevallen met vrachtauto’s: er vallen gelukkig niet altijd slachtoffers bij te betreuren, maar de materiële schade en de impact op de doorstroming is vaak enorm. SWOV interviewde vorig jaar 24 transportbedrijven waar de afgelopen vijf jaar volgens een schadepreventieprogramma is gewerkt.  ‘Het blijkt  een mes te zijn dat aan twee kanten snijdt,’ zegt  Charlotte Bax van SWOV. ‘Het levert...

Publicatiedatum:

SWOV is half februari gestart met twee dieptestudies naar ongevallen met verschillende vormen van langzaam gemotoriseerd verkeer. Het SWOV-team voor diepteonderzoek bestudeert:

Publicatiedatum:

Verkeersveiligheid meten zonder ongevallencijfers weer een stap dichterbij

 

Publicatiedatum:

Oudere fietsers vinden van zichzelf dat zij goed in staat zijn om risico's in het verkeer te mijden - meer nog dan jongere fietsers. Tegelijkertijd voelen zij zich iets onzekerder op een elektrische fiets en passen zij hun snelheid aan naarmate de verkeerstaak moeilijker wordt.

Publicatiedatum:

Op 6 februari 2015 publiceerde SWOV de rapporten Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2014 en Opschakelen naar meer verkeersveiligheid. Hierin wordt aangegeven welke extra inspanningen er kunnen worden gedaan om de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 binnen bereik te brengen.

Publicatiedatum: